Svartdalen

Dette er den største salen på bygget og har godkjent sitteplass til 65 personer.
Det er nødutgang med rullestol rampe tilknyttet salen via forsiden av bygget.

Sal 1 sett fra inngangsdør
Sal 1 sett fra kjøkken dør
Kjøkken tilknyttet sal 1